ZMIANA PRAWA

Przedsiębiorca w przypadku zapewnienia w ciągu jednego roku coraz to większej sieci demontażu aut będzie płacił coraz to mniejszą opłatę recyklingową. Wynika to z przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Firmy, które np. na początku roku będą miały sieć stacji demontażu aut pokrywającą 85 proc. terytorium kraju a na koniec roku zwiększą ją do np. 95 proc., zapłacą mniej niż te, które nie rozbudują swojej sieci.

W promieniu 50 km

Zgodnie ze znowelizowaną w 2007 roku ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2007 r. nr 176, poz. 1236) przedsiębiorcy wprowadzający do Polski więcej niż 1 tys. aut rocznie muszą zapewnić sieć zbiórki i demontażu starych samochodów. Sieć powinna być tworzona w taki sposób, aby z dowolnego miejsca w kraju można było w promieniu 50 km oddać stary pojazd do stacji demontażu. Jednak nowelizacja z 2007 roku określiła, że jeżeli sieć pokryje ponad 95 proc. powierzchni kraju, to wówczas przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczania opłat recyklingowych. W przypadku mniejszej sieci należy się już liczyć z opłatami. Jeżeli sieć obejmuje mniej niż 95 proc. kraju, ale więcej niż 90 proc., przedsiębiorca musi zapłacić 25 proc. należnej opłaty, czyli tylko 125 zł od każdego wprowadzonego do obrotu pojazdu. Jeżeli zapewni sieć na obszarze pokrywającym od 85 proc. terytorium kraju do 90 proc., to wówczas musi zapłacić tylko połowę opłaty recyklingowej - 250 zł od każdego samochodu. Całą opłatę - 500 zł od pojazdu - wnoszą firmy, które mają mniejszą sieć.

Trzeba liczyć

W projekcie aktu wykonawczego do ustawy proponuje się, by przy naliczaniu wysokości opłat recyklingowych dokładnie liczyć, ile dni w roku sieć była mniejsza, a ile większa. Przedsiębiorca będzie zatem zobowiązany wykazać, ile dni w roku miał sieć pokrywającą do 85 proc. powierzchni kraju, a ile dni na poziomie 90 proc.

Jeżeli np. przedsiębiorca sprowadzający 1 tys. aut rocznie nie zapewni sieci w ogóle, to zapłaci 500 tys. zł. W przypadku gdy przez 123 dni w roku nie będzie miał sieci pokrywającej 85 proc. kraju, a przez 121 zapewni sieć w przedziale 85-90 proc. i przez 121 będzie ona stanowiła ok. 95 proc., to zapłaci już około 290 tys. zł.