Klasyczny kredyt inwestycyjny powinien być przeznaczony na pomnażanie majątku firmy, czyli na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych. A w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność, o ile rzecz jasna mają one zdolność kredytową, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na zakup pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności.

Klasyczny kredyt inwestycyjny powinien być przeznaczony na pomnażanie majątku firmy, czyli na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych. A w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność, o ile rzecz jasna mają one zdolność kredytową, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na zakup pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności.

Finansowanie inwestycji

Jeśli firma chce się rozbudowywać, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na finansowanie zakupu na rynku pierwotnym lub wtórnym, wykupu albo budowy lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem, który będzie wykorzystywany do wykonywania działalności. Może to być także przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, remont, adaptacji lub modernizacja nieruchomości na potrzeby wykonywania działalności.

Obecnie banki, oprócz oferty kredytów inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym, proponują firmom specjalne kredyty celowe. Najobszerniejsza oferta dotyczy zakupu samochodów oraz innych środków transportu, na wzór kredytów samochodowych oferowanych konsumentom. Podobnie rzecz się ma z zakupem nieruchomości; jeśli mogą być one zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej takiej nieruchomości, banki oferują specjalne kredyty hipoteczne dla firm. Co istotne, z tego sposobu finansowania łatwiej niż w przypadku innych kredytów inwestycyjnych mogą skorzystać przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Wiele banków oferuje klientom instytucjonalnym kredyty inwestycyjne o charakterze pomostowym. Najczęściej dzięki nim można uzyskać środki własne na rozpoczęcie przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kredyt pomostowy zapewnia beneficjentowi dostęp do środków pieniężnych od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu aż do chwili otrzymania refundacji.

Na wzór kredytów refinansowych oferowanych konsumentom wiele banków proponuje przedsiębiorcom kredyty na spłatę innych kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w innych bankach na warunkach mniej korzystnych albo przy okazji uruchamiania nowego zadania inwestycyjnego. Bywa, że taka pożyczka może być przeznaczona na całkowitą spłatę zadłużenia wobec tego samego banku z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Współpraca z kredytującym

Dostępna na rynku bankowym oferta kredytów inwestycyjnych dla firm jest też zróżnicowana według kryterium, które umownie można by określić jako poziom współpracy z kredytującym. W szczegółach polega to na tym, że lepsze warunki kredytowania uzyska firma, która jest już klientem kredytującego banku. Zwłaszcza gdy zamiast standardowego rachunku bieżącego czy kredytowego ma z tym bakiem podpisaną umowę pakietową.

Pakiety biznesowe z reguły obejmują, poza operacjami bankowymi związanymi z prowadzeniem rachunku bieżącego, całe linie wszelkich produktów bankowych, z których firma, po podpisaniu stosownej umowy z bankiem, korzysta na szczególnych prawach. Są wśród nich produkty kredytowe, w tym coraz częściej kredyty o charakterze inwestycyjnym w postaci linii kredytowej przypominającej klasyczny overdraft, z której można skorzystać szybko i w sposób uproszczony, często bez konsultacji z bankiem, byle tylko były one przeznaczone na cele zgodne z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu informatycznego lub wyposażenia firmy oraz innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Aktualny etap rozwoju firmy

Pewną nowością na rynku bankowym jest obecnie różnicowanie oferty kierowanej do firm według etapu rozwoju przedsiębiorstwa. I tak na inne propozycje liczyć może firma dopiero debiutująca na rynku, na inne ustabilizowana, a na jeszcze inne innowacyjna, planująca dynamiczną ekspansję.

Te strategie bankowe w odniesieniu do klientów przekładają się także na ofertę kredytową, w tym w zakresie kredytów inwestycyjnych. Co prawda niezmiennie potencjalny kredytobiorca ubiegając się o finansowanie inwestycji musi wykazać się nienaganną historią finansową oraz odpowiednio przygotowanym biznesplanem, ale osiągnąwszy pewien status rozwoju może liczyć na wsparcie bankowego doradcy, w tym działającego z nim w stałej i ścisłej współpracy.

Ważne!

Pakiety biznesowe, które firmy zawierają z bankami, z reguły obejmują całe linie wszelkich produktów bankowych, z których firma korzysta na szczególnych prawach