Coraz częściej przy najwyżej oprocentowanych lokatach można spotkać gwiazdki. Oznacza to, że niektóre banki oferują bardzo korzystne warunki depozytów, ale nie za darmo. W zamian za wysokie odsetki wymagają od klientów skorzystania z innego produktu, np. konta oszczędnościowego czy karty kredytowej.

Od początku roku większość banków zmieniła tabele oprocentowania depozytów, nawet kilkukrotnie. To konsekwencja obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Spadające oprocentowanie lokat może świadczyć również o poprawiającej się płynności sektora bankowego. Instytucje finansowe, nie mając innego źródła pozyskiwania kapitału, zmuszone były walczyć o nasze depozyty. Wygląda na to, że dzisiaj nie są już tak bardzo spragnione kapitału.

Na trzy miesiące...

Na najwyższe odsetki można dzisiaj liczyć, zakładając lokaty krótkoterminowe. W rankingu lokat trzymiesięcznych najwięcej oferuje (przy wpłacie 5 tys. zł) Getin Bank. Na dwóch lokatach o stałym oprocentowaniu (standardowa i internetowa) proponuje 8 proc. odsetek w skali roku. Tyle samo zarobimy na Lokacie Premia w Millennium, ale po spełnieniu kilku warunków. Bazowe oprocentowanie wynosi 4 proc., a dodatkowymi procentami bank nagradza za aktywne korzystanie z innych produktów. Na 8 proc. mogą liczyć klienci posiadający co najmniej cztery dodatkowe produkty. Pozostałe banki oferują lokaty, których oprocentowanie nie sięga 7 proc.

...i pół roku

Ranking lokat półrocznych zdominowały natomiast tzw. polisy lokacyjne. Teoretycznie jest to ubezpieczenie, a w rzeczywistości depozyt. Polisy lokacyjne zwolnione są z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Żeby porównać je ze standardowymi lokatami, sztucznie powiększa się oprocentowanie o wartość podatku, którym obciążone są lokaty.

Aktualnie najwięcej proponuje DnB Nord na wprowadzonej właśnie do oferty polisie Nord Fortjene - 7 proc. w skali roku. 6,6 proc. odsetek zarobimy na polisie Rentier Plus, oferowanej przez Volkswagen Bank direct. Po 6,5 proc. na standardowych lokatach proponują AIG Bank i Toyota Bank. W przypadku lokat rocznych (przy wpłacie 5 tys. zł) w pierwszej piątce najlepszych ofert aż cztery to produkty ubezpieczeniowe, kuszące zyskiem od 6,67 do 7,5 proc.

Oceniając atrakcyjność lokaty, warto zwrócić uwagę na poziom inflacji, ponieważ zjada ona część zarobionych odsetek. Z analizy przeprowadzonej przez Comperię wynika, że rok temu realny zysk z lokat, a więc uwzględniający wzrost cen, był niższy niż dzisiaj, mimo spadającego oprocentowania depozytów.