Spadające stopy procentowe położyły definitywny kres wojnie o depozyty. Od prawie pół roku obserwujemy spadek oferowanego przez banki oprocentowania depozytów.
Najbliższe tygodnie to już ostatni dzwonek na założenie wysokooprocentowanej lokaty. Wybierając czas lokaty, należy pamiętać, że zrywając depozyt, utracimy część, a często nawet całość odsetek. Pieniądze, które zdecydujemy się umieścić na długoterminowej lokacie, powinny być nadwyżkami, z których nie zamierzamy korzystać przez dłuższy czas. Oszczędności, które mogą okazać się nam potrzebne w najbliższej przyszłości, należy ulokować na lokacie krótkoterminowej. Najkorzystniej oprocentowane lokaty krótkoterminowe to lokaty trzymiesięczne o stałym oprocentowaniu.
W poszukiwaniu najkorzystniejszego miejsca dla naszych pieniędzy warto więc wyjść poza bank, w którym posiadamy rachunek osobisty.
Najwyższe oprocentowanie w kategorii krótkoterminowych lokat trzymiesięcznych, na poziomie 8 proc., oferują Millennium, Getin Bank oraz DnB Nord. Lokaty te dostępne są jednak po spełnieniu dodatkowych warunków. Getin Bank wymaga założenia konta, w DnB Nord konieczne jest założenie lokaty rocznej, a Millennium wymaga aktywnego korzystania z czterech dodatkowych produktów.
W kategorii długoterminowych lokat dwuletnich najwyższe stałe oprocentowanie w wysokości 6,3 proc. oferuje Toyota Bank. Niewiele mniej otrzymamy w Getin Banku i na jednej z lokat AIG Banku.
Spadająca inflacja oraz zapowiedzi kolejnych obniżek stóp procentowych pozwalają na sformułowanie bardzo prawdopodobnej prognozy - więcej na lokatach już nie zarobimy.
Lokaty o stałym oprocentowaniu, kwota: 10 tys. zł, okres: 3 miesięcy, waluta: PLN / DGP