W przetargu na zakup energii ogłoszonym przez Operę Nova z Bydgoszczy wpłynęły cztery oferty. Zamówienie warte ponad 400 tys. zł zdobyła PKP Energetyka, oferując cenę około 3 proc. niższą od obecnie płaconej przez Operę.
Do niedawna przetargi na zakup energii, które muszą stosować jednostki sektora publicznego podlegające ustawie o zamówieniach publicznych, niewiele dawały.
Często na ogłoszenia na przykład miast odpowiadał tylko jeden sprzedawca i to ten, który od lat sprzedawał energię na danym terenie. Ale powoli sytuacja zaczyna się zmieniać. W przetargu na zakup energii ogłoszonym przez Operę Nova (teatr muzyczny w Bydgoszczy) wpłynęły cztery oferty - Energi, PKP Energetyka, Vattenfalla i Electrabela, a obecny sprzedawca, czyli Enea, nie złożył oferty. Najniższą cenę zaproponował Vattenfall, ale jego oferta została odrzucona z powodów formalnych i wygrała PKP Energetyka.
- Cena energii uzyskana w przetargu jest niewiele niższa od obecnej, bo o ok. 3 proc., ale w okresie umowy będzie niezmienna - mówi Wojciech Bartczak, z-ca dyrektora ds. inwestycji Opery Nova.
Opera zużywa rocznie około 1500 MWh energii, a wartość zamówienia, które wygrała PKP Energetyka, wynosi ok. 438 tys. złotych. Rozstrzygnięty przetarg dotyczył tylko zakupu energii, a poprzedni, który Opera przeprowadziła na usługę kompleksową, czyli energię i jej dostawy, zupełnie nie wyszedł. Co mogło zdecydować, że teraz się udało przeprowadzić przetarg i były oferty?
- Myślę, że miała na to wpływ czytelna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dosyć duży odbiór energii przez Operę i spadek popytu na energię, co skłania sprzedawców do zabiegania o klientów - ocenia Jacek Walski, właściciel AM Preda, która pomagała Operze przygotować warunki zamówienia.
Do zakupów energii w drodze przetargów zobowiązane są jednostki sektora publicznego podlegające ustawie o zamówieniach publicznych. W praktyce chodzi o zamówienia energii lub energii i dystrybucji o wartości przekraczającej 14 tys. euro.
Czasami w zamówieniach chodzi o tak małe ilości energii, że sprzedawcy je lekceważyli, ale niewykluczone, że publiczni odbiorcy będą konsolidować swoje zamówienia. Po to, żeby zachęcić sprzedawców do konkurencji, ale i uzyskać lepsze ceny.
- Urzędy gmin czy starostwa powiatowe mogą występować w przetargach na zakup energii w imieniu wszystkich jednostek, które są zależne od ich budżetów - mówi Jacek Walski.
PRAWO O ZAMÓWIENIACH
● Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).
● Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).