Rzecznik prasowy KK SKOK Andrzej Dunajski powiedział, że kasy nie wycofają się z krytykowanej przez banki kampanii.

Spór dotyczy reklamy SKOK-ów z hasłem: "Nie wińcie nas, nie jesteśmy bankiem!"

Dziś prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wysłał do prezesa zarządu KK SKOK Grzegorza Biereckiego list z żądaniem zaprzestania kampanii.

"W związku z ostatnią kampanią reklamową Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wyrażamy nasze stanowcze oburzenie. Tą drogą wzywam Pana Prezesa do natychmiastowego przerwania tych działań" - czytamy w liście.

Według ZBP, od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad stabilizacją i odbudowaniem zaufania na światowym rynku finansowym. Skutki recesji widać także w Polsce. Priorytetem jest obecnie opracowanie zestawu działań służących stabilności i rozwojowi całej gospodarki.

"Dotychczasowe kroki, zmierzające do przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu stopniowo przynoszą pozytywne efekty, mimo zintensyfikowanych negatywnych i podważających zaufanie do rynku finansowego działań marketingowych niektórych instytucji" - napisał Pietraszkiewicz.

Według niego, w obecnej sytuacji bardzo wiele zależy od porozumienia pomiędzy wszystkimi instytucjami finansowymi w Polsce. "W tym kontekście obserwowana ostatnio negatywna komunikacja marketingowa i reklamowa ze strony Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych, może wywoływać zaniepokojenie części klientów sektora finansowego" - uważa Związek.

Zdaniem ZBP, opinia publiczna pragnie otrzymywać rzetelną informację nie opierającą się na fałszywych komunikatach. "Stosowanie czarnego PR będzie wyrazem braku profesjonalizmu i odpowiedzialności" - napisał Pietraszkiewicz w liście.