Akcjonariuszom w spółce akcyjnej przysługują uprawnienia udziałowe, a także przyznane indywidualnie oznaczonym osobom spośród nich. Prawa wynikające z akcji (udziałowe) można podzielić na majątkowe i korporacyjne, czyli organizacyjne. Te ostatnie służą zabezpieczeniu uprawnień majątkowych. Dlatego same nie mogą być przedmiotem obrotu. Uprawnienia majątkowe natomiast mają charakter samoistny. W związku z tym wolno je zbyć (sprzedać, podarować) albo obciążyć ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. zastawić).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej