Nieoczekiwanie wybór Wojciecha Heydela na prezesa płockiego koncernu podgrzał atmosferę wokół konkursu na kierownictwo płockiego koncernu.

- Decyzja rady nie była do końca zgodna z oczekiwaniami głównego akcjonariusza Orlenu - mówi GP osoba zbliżona do spółki.

Jej konsekwencją mogą być zmiany w organie nadzorczym płockiej firmy.

Z ustaleń GP wynika, że największy udziałowiec - Skarb Państwa (posiada 10 proc. akcji PKN, a kolejne 17,32 proc. kontroluje poprzez Naftę Polską) zwrócił się o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen.

- Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy wniosek o zwołanie NWZA najpóźniej do 13 czerwca z punktem obrad zmiany w radzie nadzorczej - mówi Dawid Piekarz, rzecznik spółki.

Na 6 czerwca przewidziane jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu, które podsumuje 2007 rok, rozliczy kończący właśnie kadencję zarząd firmy i mianuje nowy. Dlatego przed tym terminem musi się zakończyć konkurs na czterech do siedmiu członków zarządu firmy.

Termin zgłaszania kandydatur na członków zarządu Orlenu mija dziś.

Termin składania ofert w konkursie na członków zarządu PKN Orlen został celowo wyznaczony na tydzień po przewidywanym wyborze prezesa, tak aby kandydaci mogli ocenić, czy chcą współpracować z nowym prezesem. Wkrótce po wyborze, Wojciech Heydel zastrzegał, że jego wpływ na dobór pozostałych członków zarządu będzie bardzo ograniczony.

Jego zdaniem dobrze byłoby, aby zarząd liczył łącznie z prezesem siedem-osiem osób.

Z ustaleń GP wynika, że oferty w konkursie złożyli lub złożą wszyscy - poza zawieszonym w obowiązkach prezesem Piotrem Kownackim - członkowie obecnego zarządu spółki: Krzysztof Szwedowski, członek zarządu ds. zakupów i informatyki, Cezary Filipowicz wiceprezes ds. wydobycia i handlu ropą, Dariusz Formela, nadzorujący grupę kapitałową, Krystian Pater obecnie odpowiedzialny za produkcję oraz Waldemar Maj, wiceprezes ds. finansowych. Formalnie udział w konkursie potwierdzili dwaj ostatni z nich.

- Decyzja rady nadzorczej o wyborze Wojciecha Heydela pomogła mi podjąć decyzję o starcie w konkursie na członka zarządu - mówi Krystian Pater.

Zgłoszenie kandydatury potwierdza też Jarosław Kryński, były wiceprezes Grupy Lotos, wcześniej w Shell i Nafcie Polskiej.

- Rozważam udział w konkursie - przyznaje też Maciej Gierej, były prezes Nafty Polskiej i wieloletni przewodniczący rady nadzorczej Orlenu.

Skarb Państwa ma prawo do mianowania swojego przedstawiciela w zarządzie spółki. Obecnie jest nim Cezary Filipowicz.