W niedzielę 6 grudnia nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Osoby izolowane w warunkach domowych w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 będą mogły świadczyć w tym czasie pracę zdalną. Takie zmiany wynikają z nowelizacji specustawy covidowej, którą Senat przyjął bez poprawek. Nowe przepisy wejdą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Zdaniem rządu dodatkowy dzień handlowy ułatwi zachowanie ograniczeń sanitarnych w okresie przedświątecznym, a także poprawi sytuację finansową przedsiębiorców. Zmianę tę poparli pracodawcy z branży handlowej. Sprzeciwiała się jej NSZZ „Solidarność”, która zainicjowała wprowadzenie zakazu niedzielnej sprzedaży.
Nowe przepisy mają też istotne znaczenie dla zatrudnionych, którzy przebywają w izolacji w warunkach domowych w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Nowelizacja jednoznacznie przesądza, że osoby te mogą – za zgodą pracodawcy – wykonywać pracę zdalną.
Reklama
Podobne rozwiązanie ma obowiązywać w przypadku osób objętych kwarantanną (taką zmianę zakłada inna nowelizacja specustawy covidowej). Za czas wykonywania pracy zdalnej zatrudnionemu będzie przysługiwać zwykła pensja. Jeśli w tym czasie jego stan zdrowia się pogorszy, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do zasiłku za pozostały okres przebywania w odosobnieniu, w trakcie którego nie świadczy już obowiązków.
Nowelizacja zawiera też rozwiązania dotyczące funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Uchyla art. 85 nowelizacji tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz art. 27 ust. 2a i 2b ustawy o RDS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.). Tym samym premier nie będzie mógł już m.in. dowolnie odwoływać członków rady (w tym również przedstawicieli partnerów społecznych).