W obliczu trwającej pandemii i trudnych do przewidzenia warunków rynkowych, firmy szukają sposobów na optymalizację kosztów i ograniczenie nakładów inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dopasowywania swojej oferty i organizacji biznesu do nieoczekiwanych zmian w trendach konsumenckich i nowych wymagań rynku, a zarazem chcą zapewnić płynne i bezpieczne łańcuchy dostaw. Rozwiązaniem, które może pomóc firmom zmniejszyć wydatki kapitałowe oraz poprawić płynność finansową organizacji jest outsourcing części usług logistycznych.

Trwająca pandemia i niepewność co do przyszłości wymusza przewartościowanie strategii przedsiębiorstw i zmiany w ich planach finansowych. Według Deloitte CFO Survey, badania opinii dyrektorów finansowych przeprowadzonego w 6 krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia), połowa respondentów uważa, że popyt nie wróci do poziomu sprzed pandemii co najmniej do lata 2021 roku, a 2 na 3 dyrektorów finansowych w obliczu pandemii szuka sposobów na ograniczenie nakładów inwestycyjnych firmy. Powstaje pytanie jak firmy mogą przygotować się na potencjalną kolejną falę pandemii, jednocześnie nie tracąc efektywności operacyjnej oraz nie obniżając rentowności całego biznesu.

Rozwiązaniem, które pozwala optymalizować koszty operacyjne, a jednocześnie uzyskać nad nimi większą kontrolę, jest outsourcing palet oraz usług związanych z ich zarządzaniem (pooling). Przekazując obsługę poolu paletowego zaufanemu partnerowi, firma może w większym zakresie skupić się na swojej podstawowej działalności i uwolnić zasoby, a jednocześnie uzyskać dostęp do nośników wymaganej jakości. Koszty zakupu, serwisowania, przechowywania, naprawy i ustawowego obowiązku utylizacji zużytych palet przechodzą na operatora poolu.

Reklama

Wybierając pooling (wynajem) palet zamiast zakupu własnych nośników, firmy uwalniają dużą część nakładów inwestycyjnych, a jednocześnie usprawniają przepływ gotówki i ograniczają czynnik ryzyka finansowego. W przypadku pooling'u klient sam decyduje ile palet, na kiedy i w której lokalizacji potrzebuje, co daje większą elastyczność w stosunku do zmiennych warunków otoczenia i zachowań konsumentów. Ponadto, korzystając z pooling'u, firma płaci tylko za palety, z których realnie korzysta, co oznacza brak ukrytych kosztów i predefiniowaną cenę, a w przypadku nieoczekiwanych zmian popytu – sprawne dostosowanie się do nowych wymagań rynku. Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw pozytywnie wpływa na pracę zespołów odpowiedzialnych za zakupy oraz negocjacje kontraktowe, wspierając w ten sposób rozwój całego biznesu.

„Korzystając z pooling'u CHEP, firmy nie muszą blokować swoich środków finansowych i inwestycyjnych (CAPEX) na zakup i utrzymanie własnego zapasu nośników. Wynajem palet pozwala usprawnić operacje jednocześnie poprawiając płynność finansową firmy, co nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji rynkowej. Zamiast inwestować w obsługę i utrzymanie poolu paletowego, firmy mogą przeznaczyć środki na główny trzon swojej działalności. W ten sposób CHEP umożliwia swoim partnerom optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw i przyczynia się do zwiększania ich konkurencyjności na rynku.” - mówi Izabella Maczkowska - Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

Dla firm korzystających z pooling'u, palety należą do wydatków operacyjnych (OPEX), a zatem ich koszt nie wpływa na wskaźnik efektywności kapitałowej, który jest brany pod uwagę przez instytucje finansowe oraz analityków giełdowych. Uwolnienie kapitału ma szczególne znaczenie dla spółek ubiegających się o linie kredytowe lub będących uczestnikami giełdy.

Nawiązując współpracę z zaufanym operatorem pooling'u, firmy eliminują nakłady administracyjne wynikające z konieczności zarządzania obiegiem palet i fakturowania różnych dostawców. Ponadto, CHEP opierając się o dane bazujące na historii operacji firmy z poprzednich lat, jak również na Big Data, czyli dane obejmujące miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy, pozwala niezwykle precyzyjne przewidywać przyszłe koszty operacyjne, co ułatwia prognozowanie i zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją finansową firmy.

Wynajem palet to nie tylko oszczędność dla biznesu, ale również dla środowiska. System udostępniania i ponownego wykorzystania palet wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Decydując się na współpracę z CHEP w ramach pooling'u, firma obniża emisję CO2, ilość generowanych odpadów oraz wykorzystanie drewna. Poza namacalnymi korzyściami dla środowiska, buduje to pozytywny wizerunek całej organizacji.