Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umorzy 100% subwencji dla firm, działających w 38 branżach, najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, które otrzymały łącznie 6,9 mld zł w ramach tarczy finansowej 1.0, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

"Firmom w tych branżach wypłaciliśmy kwotę finansową na poziomie 6,9 mld zł w tym roku. Zgodnie z naszymi analizami, rzeczywiście te firmy miały od marca istotne spadki przychodów, w związku z tym te środki z pierwszej tarczy dla większości z tych firm się wyczerpały, firmy są w trudnej sytuacji, rzeczywiście mają trudność, żeby spełnić ten warunek utrzymania zatrudnienia, stąd decyzja, aby umorzyć subwencje dla tych branż" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Warunkiem umorzenia do 75% subwencji, otrzymanych w ramach tarczy finansowej 1.0 było utrzymanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy oraz spadek obrotów.

"Umarzamy, ale dajemy dodatkowe wsparcie, po to, aby jednak do tych zwolnień pracowników nie dochodziło, ponieważ te firmy będą mogły otrzymać dodatkowe środki finansowe z tarczy 2.0, żeby utrzymać zatrudnienie" - podkreślił prezes PFR.

Borys dodał, że poza kryterium branż, jeżeli chodzi o umorzenie, wymagany jest spadek obrotów o 30% od kwietnia do końca 2020 r., albo w okresie IV kw., w stosunku do IV kw. 2019 r.

"Ta procedura będzie następowała w po roku od otrzymania subwencji. Natomiast już w tej chwili firmy mogą być pewne, że do tego umorzenia dojdzie" - zapewnił prezes PFR.

W ramach tarczy finansowej 2.0 dla MŚP, adresowanej do 38 (wg kodów PKD) najbardziej dotkniętych pandemią branż - m.in. gastronomii, turystyki, hotelarstwa, rozrywki do małych i średnich firm ma trafić ok. 8-10 mld zł (maksymalnie 14 mld zł.

W ramach tej tarczy dla MŚP przewidziano:

- program dla mikroprzedsiębiorstw - dofinansowanie zatrudnienia - 18 tys. na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30%, 36 tys. na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów o 60%, max. 324 tys. łącznie;

- program dla MŚP - dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.

Firmy będą mogły składać wnioski w styczniu i lutym 2021 r. Programy te muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską.