Uruchamiamy Tarczę Finansową PFR 2.0; to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem - dodała.
ShutterStock

"Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, a także Tarcza Antykryzysowa są realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Uratowaliśmy 6 mln miejsc pracy" - poinformowała w czwartkowym komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

"Nie rezygnujemy z dalszego niesienia tej pomocy. Uruchamiamy Tarczę Finansową PFR 2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem" - podkreślono.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm zakłada wsparcie do 3 mld. O subwencje mogą się ubiegać mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności; ich obrót lub suma bilansowa za 2019 r. ma wynieść do 2 mln euro; subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł; wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.

Ponadto, z subwencji mogą skorzystać firmy, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o minimum 30 proc. w związku z COVID-19; środki bezzwrotne będą zastosowane pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

W przypadku małych i średnich firm Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakłada wsparcie do 7 mld zł.

O pomoc będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, których obrót za 2019 r. jest mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, i które odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w związku z COVID-19.

Firmy te mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł; wysokość subwencji zależna jest od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Środki bezzwrotne będą zastosowane dla tych firm pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto. Możliwe jest też umorzenie 100 proc. subwencji (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm zakłada ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu.

W tym przypadku o wsparcie mogą się ubiegać firmy zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. W przypadku tych firm możliwa jest aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

"Dokonaliśmy zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu: znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy; zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej; większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu" - przekazała KPRM.

Kancelaria wyjaśniła, że w przypadku dużych firm nastąpiły zmiany. W przypadku pożyczki płynnościowej następuje aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu - składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Jeśli chodzi o pożyczkę preferencyjną, to nastąpiło wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.); możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności.

W tym przypadku niezbędna jest notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Jeśli chodzi o Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej, jak i rynkowe), to następuje wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021. Brak konieczności indywidualnej notyfikacji; będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie.

KPRM wskazała, że warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0, różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

"Polski rząd nie pozostawia przedsiębiorców bez wsparcia. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację polskich firm, uruchomiliśmy dodatkowe środki m.in. z Tarczy Antykryzysowej, a także Tarczy Finansowej PFR 1.0." - przekazała KPRM.

Przypomniała, że do tej pory z Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało 347 tys. przedsiębiorstw, do których łącznie trafiło ponad 60 mld zł. Dzięki tym środkom ochroniono 3,2 mln pracowników.

"Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców. W ramach m.in. Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło ponad 154 mld zł, co umożliwiło ocalenie ok. 6 mln miejsc pracy. Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008 - 2009 wynosiły ok. 9 mld zł" - czytamy.

KPRM podkreśliła, że ostatnie prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że z obecnego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość państw Unii Europejskiej. "Prognozy przewidują łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw członkowskich UE. Co ważne, Polska odnotowała drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. We wrześniu bezrobocie zharmonizowane wyniosło 3,1 proc. To drugi najniższy wynik po Czechach. Tymczasem we Francji bezrobocie osiągnęło poziom ok. 8 proc, a w Hiszpanii ponad 16 proc." - napisano.