Dokument opatrzony e-podpisem, którego certyfikat już wygasł, jest wciąż ważny – uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Eksperci doradzają tzw. konserwację podpisu, aby uniknąć wątpliwości
W przeciwieństwie do podpisu odręcznego ten składany elektronicznie i potwierdzany kwalifikowanym certyfikatem ma termin ważności. Nie ma problemu, gdy e-dokument został podpisany i jest weryfikowany w czasie ważności certyfikatu. Zdarza się jednak, że od momentu złożenia e-podpisu do chwili, w którym jest on weryfikowany, ważność certyfikatu już wygasła. Czy sam dokument jest wówczas ważny? Jak to zweryfikować? Problemy te będą się pojawiać coraz częściej, zwłaszcza w publicznych przetargach, które potrafią przeciągać się miesiącami, a czasem i latami.
Do takiej właśnie sytuacji doszło w przetargu zorganizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224. Ofertę składano w nim w styczniu 2020 r. w formie elektronicznej. Wykonawcy mieli do niej też dołączyć tzw. jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ). Okazało się, że jedna z firm przesłała pusty dokument. Została więc wezwana do jego uzupełnienia. Działo się to we wrześniu 2020 r. Wykonawca przesłał prawidłowy JEDZ opatrzony datą 31 stycznia 2020 r. i w tym samym dniu podpisany elektronicznie. Gdy zamawiający chciał zweryfikować e-podpis, okazało się to niemożliwe.