Duża część małych przedsiębiorstw nie wybrała w terminie instytucji zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym dla swoich pracowników
Prawie 9 tys. podmiotów mogło nie dokonać na czas wyboru instytucji zarządzającej PPK – pracowniczym planem kapitałowym. Tak wynika z podsumowania wyników kolejnych dwóch etapów akwizycji do programu emerytalnego w poszczególnych firmach. Z powodu pandemii finalny termin wyboru partnera finansowego dla przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób i od 20 do 49 osób został ujednolicony. O ile niemal wszystkie z większych zrobiły to na czas, o tyle w gronie mniejszych być może nawet jedna czwarta nie podjęła decyzji.