Pół godziny zajęło wczoraj akcjonariuszom Idea Banku uchwalenie nowej emisji akcji. Dzięki niej kapitał banku zwiększy się o od 25 mln do 100 mln zł. Emisja ma być skierowana do dwóch podmiotów: Getin Holdingu i holenderskiej spółki LC Corp. Obie są kontrolowane przez wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego.
Jest praktycznie przesądzone, że nabywcy nowych papierów od razu na nich stracą. Powód? Cena nominalna akcji IB to 2 zł. Taka też będzie cena emisyjna – niższa być nie może. Tymczasem na giełdzie kurs Idei nie przekracza ostatnio 1,3 zł. Nowe walory mają być objęte do 20 grudnia.
Według ostatnich dostępnych danych Leszek Czarnecki poprzez Getin Holding posiada prawie 56 proc. akcji IB, bezpośrednio ma prawie 10 proc. Podobnym udziałem dysponuje Getin Noble Bank – druga instytucja kredytowa należąca do biznesmena.
Reklama
W połowie tego roku kapitał Idea Banku wynosił ok. 160 mln zł, co przekładało się na 0,9-proc. współczynnik wypłacalności. To znacznie poniżej dopuszczalnego minimum. Dlatego bank jest przedmiotem stałego zainteresowania nadzoru. W ubiegłym roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła tam kuratora – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. KNF rozpoczął też postępowanie wobec Getin Holdingu dotyczące braku dokapitalizowania Idea Banku.

Reklama
Na początku lipca akcjonariusze Idea Banku uchwalili emisję, dzięki której kapitał miał urosnąć o 20–150 mln zł. Na 3 grudnia wyznaczono dzień prawa poboru, co znaczy, że podmioty posiadające tego dnia akcje IB będą miały możliwość uczestniczenia w emisji. W drugiej połowie września została ona zawieszona. Wczorajsze walne zgromadzenie zdecydowało o tym, że będzie ona miała miejsce. Wcześniej powinna być jednak sfinalizowana sprzedaż akcji bez prawa poboru – kierowana do Getin Holdingu i LC Corp.
Za tydzień odbędzie się jeszcze jedno WZA Idea Banku. Zwołano je w związku z żądaniem KNF – usunięcia Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku (biznesmen jest jej przewodniczącym; pod koniec września nadzór wszczął postępowanie w sprawie zawieszenia go w czynnościach). Jako powód podano informacje o zaangażowaniu Idea Banku w sprzedaż obligacji firmy windykacyjnej GetBack, na których straty poniosło kilka tysięcy osób, i decyzję prokuratury o zarzutach wobec Czarneckiego. Dzień później odbędzie się zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie odwołania go z rady Getin Noble Banku.