Zatory płatnicze to dla 66 proc. małych i średnich firm biorących udział w badaniu PKPP Lewiatan jeden z głównych problemów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Dla niewielkiej firmy niemożność odzyskania pieniędzy za dostarczone towary czy usługi może skutkować kłopotami z zaopatrzeniem niezbędnym do dalszego prowadzenia działalności, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników lub terminowym rozliczeniem się z urzędem skarbowym i ZUS.

Stąd też zwłaszcza właściciele małych i średnich firm powinni pamiętać, że szybkie reagowanie, czyli upominanie się o zapłatę zaraz po terminie płatności faktury, to jeden ze skuteczniejszych sposobów odzyskania zaległej należności. Bywa bowiem, że przedsiębiorcy nie dostają zapłaty nawet od tych odbiorców, którzy sami są w dobrej kondycji finansowej i nie mają kłopotów z płynnością. Z analizy koniunktury przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski wynika, że ok. 30 proc. firm stara się unikać zapłaty za dostarczone im towary lub usługi, nawet jeśli mają pieniądze.

- Warto pamiętać, że wierzytelność nie starszą niż 12 miesięcy udaje się odzyskać w 70-80 proc. przypadków, zaś dwu- czy trzyletnią jedynie w kilkunastu (10-20) procentach przypadków - mówi Andrzej Kulik, rzecznik Krajowego Rejestru Długów.

KRD prowadzi właśnie już czwartą edycję Wiosennego sprzątania długów. Przedsiębiorcy mogą bezpłatnie dopisać do rejestru dowolną liczbę swoich dłużników. Wystarczy, że wystawiona im faktura jest przeterminowana co najmniej o 60 dni. Dodatkowym warunkiem jest uprzednie wysłanie dłużnikowi listem poleconym informacji o zamiarze wpisania do rejestru. Wysokość długu musi wynosić przynajmniej 500 zł brutto, gdy dłużnikiem jest firma, lub 200 zł, jeśli z płatnością zalega osoba fizyczna. Dłużnik może widnieć w rejestrze nawet 10 lat, chyba że wcześniej ureguluje należność.

Przedstawiciele firm windykacyjnych przypominają, że przed nawiązaniem współpracy z nowym odbiorcą należy sprawdzić jego wiarygodność, np. w branżowej lub lokalnej izbie gospodarczej, pośród innych dostawców danego przedsiębiorstwa czy w spisie niewypłacalnych dłużników KRS.

Ważne!

Przed nawiązaniem współpracy z nowym odbiorcą należy sprawdzić jego wiarygodność, np. w branżowej lub lokalnej izbie gospodarczej, wśród innych dostawców danego przedsiębiorstwa czy w spisie niewypłacalnych dłużników Krajowego Rejestru Sądowego