Wywiad z Markiem Kowalskim – przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)
ikona lupy />
Media

Dotrzymał pan słowa. W połowie września FPP została zweryfikowana przez KRS jako organizacja reprezentatywna w świetle ustawy o RDS. Będzie więc szóstą organizacją pracodawców, która znajdzie się w Radzie Dialogu Społecznego.

Rzeczywiście, po trzech latach przygotowań zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez KRS i dołączyliśmy do naszych kolegów w RDS. Oprócz pozytywnego września bardzo dobry dla naszej organizacji okazał się październik – nasza organizacja przejęła od Polskiej Rady Biznesu przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości, sojuszu zawartym przez dziewięć największych organizacji w Polsce. W jej skład wchodzą oprócz Federacji Przedsiębiorców Polskich: BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, ABSL, KIG oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Cele RDS są ogólnie znane, ale Rada Przedsiębiorczości jest stosunkowo nowym bytem na gospodarczej mapie Polski. Jaki jest sens powoływania kolejnego ugrupowania i czy będzie ono stanowiło konkurencję dla RDS?

Rada Przedsiębiorczości działała w Polsce na początku lat dwutysięcznych i w obecnej postaci została reaktywowana w tym roku. Powstanie Rady Przedsiębiorczości absolutnie nie stoi w kontrze do RDS. RDS jest ciałem ustawowym, w skład którego wchodzą organizacje pracodawców, związków zawodowych i przedstawiciele Rządu. Zgodnie z zapisami ustawy, RDS ma zajmować się sprawami społecznymi i w celu ich najlepszej realizacji prowadzić trójstronny dialog. RDS na przestrzeni ostatnich lat – mimo wielu kłopotów, głównie organizacyjnych – może pochwalić się kilkoma sukcesami, jak chociażby pozytywnymi zmianami ustawy – Prawo zamówień publicznych czy oskładkowaniem umów zleceń osiągniętym w pełnym konsensusie wszystkich stron dialogu.

Natomiast Rada Przedsiębiorczości jest ciałem, które z założenia ma zajmować się i wspierać polityków w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, jej efektywnością, barierami prawnymi, biurokratycznymi i podatkowymi. Będziemy wskazywali na te bariery, które stanowią problemy dla przedsiębiorców – bardzo często jednocześnie pomniejszające wpływy do budżetu państwa. Do tej pory rzeczywiście każdy z nas koncentrował się głównie na rozwoju własnych organizacji. Dzisiaj uznaliśmy, że aby być silnym partnerem dla rządzących, musimy się zjednoczyć. Jestem przekonany, że jest to jedyna właściwa droga dla organizacji przedsiębiorców w naszym kraju. To przedsiębiorcy wypracowują znaczną część PKB, więc zasługują na silną reprezentację w kontaktach z politykami.

Wracając do RDS. Jakie cele chcecie realizować jako nowy członek organizacji?

W RDS najważniejszy jest sposób prowadzenia dialogu. Dialog w moim pojęciu jest wymianą poglądów i przekonywaniem pozostałych stron do swoich racji. Nie można mówić o dialogu, kiedy jedna ze stron – korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji – wysłuchuje co prawda racji stron, ale na końcu narzuca pozostałym uczestnikom dialogu swoją wolę. Nie powiem nic nowego stwierdzając, że dialog jest sztuką kompromisu. Niestety ostatnio w prowadzonym dialogu tego kompromisu brakuje. Osobiście uważam, że ustalenia, w trakcie których każda ze stron jest chociaż trochę zadowolona, łatwiej realizować niż wówczas, kiedy nawet tylko jedna strona zostaje niezadowolona.

***

Federacja Przedsiębiorców Polskich

FPP jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.
Aby wzmocnić swoją pozycję ekspercką FPP powołała Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – instytut, wokół którego skupiają się wybitni specjaliści z zakresu legislacji, prawa przedsiębiorców, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych i spraw międzynarodowych.