Wiele spółdzielni ogranicza liczbę oferentów, np. poprzez pobieranie wygórowanych opłat za przekazanie specyfikacji. Przez to mieszkańcy płacą więcej za wykonywane remonty
Firma, która chce wykonać dużą robotę dla spółdzielni mieszkaniowej, musi złożyć swoją ofertę w przetargu. Aby to uczynić, najpierw musi zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz – w niektórych przypadkach – wnieść wadium. Szkopuł w tym, że wiele spółdzielni wymaga kilkusetzłotowych opłat za samo przekazanie SIWZ. A o tym, ile wynosi wadium, informuje nie publicznie, lecz... właśnie w specyfikacji.
Aktywiści – spółdzielcy sugerują, że najwyższy czas zmienić prawo.