Raport ukazał się po raz drugi. Zawiera informacje dotyczące 2018 r. W pierwszej edycji sprzed roku osób zarabiających w polskich bankach więcej niż milion euro było tyle samo.
Wtedy wśród euromilionerów znalazło się trzech członków zarządów, po dwie osoby na stanowiskach menedżerskich w segmencie bankowości inwestycyjnej i detalicznej oraz dwie inne. Może tu chodzić o osoby, które straciły stanowiska. Jak Luigi Luvaglio, który w połowie 2017 r. opuścił fotel prezesa Banku Pekao, ale jego łączne wynagrodzenie (wypłacone i należne) wyniosło wówczas niemal 9,8 mln zł brutto.