Rząd przyspiesza z cyfryzacją procesu budowlanego. Na wtorkowym posiedzeniu przyjął poprawki do prawa budowlanego, które umożliwią przesyłanie niektórych wniosków przez internet.

Nowelizacja wprowadzi możliwość składania drogą elektroniczną m.in. zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoszenia robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu), wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki czy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że inwestor będzie mógł wnieść stosowny wniosek za pomocą generatora e-wniosków udostępnionego na rządowej stronie internetowej, dołączając w razie potrzeby skany lub zdjęcia innych wymaganych dokumentów. Jednocześnie zachowana zostanie papierowa forma składania dokumentacji – to sam zainteresowany zdecyduje o sposobie komunikacji z urzędem.
Prace nad zmianami trwały już od jakiegoś czasu w porozumieniu z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Postulat cyfryzacji procesu budowlanego był podnoszony od lat przez różne środowiska, m.in. biznesowe. – Lockdown związany z pandemią uwypuklił potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej – mówi Dorota Cabańska, p.o. zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego.