- Znaczna liczba pozwów związanych ze skutkami pandemii byłaby wyzwaniem organizacyjnym oraz zwiększyłaby i tak już duże obciążenie pracowników. Prokuratoria jednak sobie z tym poradzi - mówi Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej