Z powodu problemów technicznych Ministerstwo Finansów przełożyło termin na rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych do czasu usunięcia tych trudności.
CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Ma objąć łącznie ok. 450 tys. podmiotów. Choć system działa od 13 października zeszłego roku, wciąż nie osiągnął pełnej funkcjonalności. Do tego konieczne jest zarejestrowanie wszystkich objętych nim spółek (same muszą się do niego zgłosić, wypełniając specjalny formularz).
Pierwotnie miało to nastąpić 13 kwietnia 2020 r. Jednak z powodu epidemii COVID-19 termin wydłużono o kolejne miesiące, do 13 lipca. W poniedziałek jednak okazało się, że serwery ministerstwa nie wytrzymały i aż jedna trzecia spółek nie została wpisana do rejestru. W związku z tymi problemami termin na rejestrację wydłużono do wtorku.
– Poniedziałkowe utrudnienia dotyczyły zarówno samego dostępu do strony internetowej CRBR, jak i możliwości dodawania plików XML i tworzenia nowych zgłoszeń – mówi Łukasz Warszawski, radca prawny z kancelarii prawno-podatkowej Ożóg Tomczykowski.
Wczoraj okazało się, że problemy techniczne są poważniejsze, niż się wydawało, a ich usunięcie zajmie więcej czasu. W komunikacie na ten temat ministerstwo nie podało nowego terminu, zapowiadając jedynie, że ogłosi go z wyprzedzeniem. – Rozumiem, że wiele firm oczekiwałoby wskazania od razu konkretnego terminu, jednak to wymagałoby kolejnej specustawy. Obecne regulacje art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwalają ministerstwu tylko na doraźne działania w razie wystąpienia problemów technicznych, ogłaszane w formie komunikatów w BIP. Pozostaje więc jedynie śledzić stronę resortu – radzi mec. Warszawski.
W komunikacie wskazano też, że mimo trudności i planowanych prac serwisowych dotyczących profilu zaufanego można rejestrować się w CRBR. Jak zapewniło MF, w poniedziałek wypełniono 20 tys. formularzy. Za brak rejestracji w terminie grozi kara do 1 mln zł.
W wywiadzie opublikowanym na łamach DGP 30 czerwca br. Piotr Dziedzic, podsekretarz stanu w MF, wskazywał, że system internetowej rejestracji za pomocą formularzy wybrano, by maksymalnie ułatwić ten proces przedsiębiorcom.
– Czas pandemii COVID-19 był bardzo trudny dla wielu spółek, a ustalenie beneficjenta rzeczywistego, zwłaszcza w przypadku skomplikowanej struktury właścicielskiej z udziałem zagranicznych podmiotów, także bez tego dodatkowego czynnika może nastręczać problemów. W tym kontekście kolejne odsunięcie terminu należy ocenić jako korzystne dla przedsiębiorców – stwierdza Warszawski.