Do wtorku wydłużono czas na przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Związane to jest m.in. z czasowym brakiem dostępu do strony internetowej rejestru - tłumaczy MF.

"Resort finansów wydłuża czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br. Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru" - informuje ministerstwo.

Resort tłumaczy, że stwierdzono zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników, którzy dziś dokonują zgłoszeń do CRBR, ma trudności w trakcie wypełniania formularza.

"W związku z tym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 (ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - PAP) nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się" - podało MF.

"Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem trudności" - zapewniono.

Pierwotnie termin zgłoszenia przez osoby sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką danych do CRBR miał minąć w poniedziałek.

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl

Zgodnie z informacją ministerstwa, obowiązek dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółką, i które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r. swoje dane do CRBR powinny zgłosić nie później niż siedem dni od dnia wpisu do KRS.

Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Resort informuje, że każda spółka we własnym zakresie powinna wskazać beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

MF zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.

Według ministerstwa, dzięki rejestracji przedsiębiorcy mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści). Jak podaje MF, został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej.