Tarcza 4.0 przedłuża ważność koncesji. Jednak nie działa automatycznie. Aby z niej skorzystać, trzeba wnieść wcześniej opłatę na kolejny okres i to koniecznie przed upływem pierwotnego terminu
Przedsiębiorcy, którym w okresie epidemii kończy się ważność koncesji na sprzedaż alkoholu, zapewne już słyszeli, że mogą spać spokojnie. Ważność jej przedłuża się o kolejne pół roku od upływu pierwotnego terminu – takie ułatwienie wprowadziła tarcza 4.0 (czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086). Dotyczy to zarówno zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (np. w restauracji, barach itp.), jak i poza miejscem sprzedaży (np. w sklepach).
Ale jest jeden haczyk. Otóż przedłużenie ważności nastąpi tylko wtedy, gdy przedsiębiorca uiści opłatę za cały wydłużony okres, czyli za sześć miesięcy. I co najistotniejsze: pieniądze te należy wpłacić jeszcze przed upływem terminu ważności wskazanego w danej koncesji. Trzeba zatem bardzo starannie pilnować tej daty. Jeżeli przedsiębiorca go przegapi, to koncesja wygaśnie.