Obowiązują już niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją z 5 czerwca 2020 r. ustawy o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany te dotyczą m.in. białej listy. Nabywca, który zapłaci w split payment, może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT, nawet jeśli rachunku kontrahenta nie ma na białej liście VAT. Warto zwrócić uwagę, że przepis ten działa z mocą wstecz, czyli od 1 stycznia 2020 roku.

Kolejna zmiana to siódma klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Ograniczy ona możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (w CIT) hipotetycznych odsetek, czyli takich, które trzeba byłoby zapłacić, pożyczając pieniądze np. w banku. Nadal, dzięki tej uldze w 2020 roku można zaoszczędzić prawie 50 tysięcy złotych.