DGP
Tarcza 4.0 wprowadza pomoc polegającą na:
 • umożliwia otrzymanie wsparcia FGŚP także na pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżeniem etatu
 • ograniczeniu odpraw i odszkodowań dla pracowników i osób na umowach cywilnoprawnych
 • prawo do dodatku solidarnościowego

Pozwala też na:

 • doprecyzowanie zasad pracy zdalnej
 • możliwość wysyłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody
 • umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji
 • możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących ZFŚS
 • możliwość samodzielnego wystawienia przez zleceniobiorcę do ZUS o świadczenie postojowe, jeśli firma odmówiła złożenia wniosku
 • możliwość otrzymania postojowego przez przedsiębiorcę, nawet jeśli ma inny tytuł ubezpieczeniowy, o ile opłaca składki także z działalności gospodarczej
 • uznanie, że przedsiębiorcę, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek, uważa się za niezalegającego ze składkami również wtedy, gdy wniosku jeszcze nie rozpatrzono
Jaka pomoc dla firm?
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla podmiotów poszkodowanych przez COVID-19
 • automatyczne umarzanie mikropożyczek od starosty bez składania wniosku
 • wyłączenie mikropożyczek spod egzekucji komorniczej
 • włączenie organizacji pożytku publicznego do grona beneficjentów pożyczek od starosty
 • zwolnienia w opłat najmu, dzierżawy bądź użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
Pomoc dla samorządów:
 • powiaty do 31 grudnia 2020 roku mogą zatrzymać 50 proc. wpływów z gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa
 • podniesienie stawki opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Ułatwienia podatkowe
 • podatnicy PIT i CIT - nowe zwolnienie z podatków od przychodów z budynków, umożliwienie wierzycielom wcześniejszego skorzystania z ulgi za złe długi, prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania nowych rodzajów darowizn, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań, więcej czasu na wypełnieniu obowiązków z zakresu cen transferowych, wyłączenie z przychodów niektórych darowizn.
 • podatnicy VAT – przesunięcie terminu stosowania nowego JPK_VAT
 • płatnicy PIT i CIT – ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji
 • osoby fizyczne otrzymujące darowizny - nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W "TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ" >>>>>