Nie wszyscy zamawiający wiedzą, że zanim zaczną myśleć o kupnie systemu informatycznego, powinni podjąć wiele ważnych decyzji. Pomóc w tym mają rekomendacje UZP.
Dotychczasowe rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy zostały wydane niespełna dekadę temu i zdążyły się już zdezaktualizować. To jeden z powodów prac nad nowymi. Inne to zapowiadana przez prezesa Huberta Nowaka chęć wypracowywania dobrych praktyk wspólnie z poszczególnymi branżami oraz uwzględnienie dodatkowych obowiązków, jakie nałoży nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Pierwszym efektem są rekomendacje dotyczące czynności, jakie powinni przeprowadzić zamawiający zanim zaczną przygotowywać postępowanie o udzielenie zamówienia.
– Dokument jest efektem współpracy z przedstawicielami zrzeszeń z branży IT w ramach grupy roboczej utworzonej pod koniec ubiegłego roku. Założeniem jest koncentracja na praktycznych zagadnieniach, które powinni wziąć pod uwagę zamawiający w momencie planowania, przygotowania i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na system informatyczny. Kolejnym dokumentem, który jest już opracowywany, będą rekomendacje związane z formułowaniem opisu przedmiotu zamówienia – wyjaśnia prezes UZP Hubert Nowak.