Budżet jest gotów wydać 5,4 mld zł na wsparcie asekuracji należności handlowych.
Dotychczas był to jeden z bardziej istotnych braków w rządowym programie przeciwdziałania kryzysowym skutkom pandemii koronawirusa – nie było regulacji dotyczącej wsparcia dla ubezpieczeń należności handlowych. W wielu krajach takie programy powstały. Dzięki temu zakłady ubezpieczeń nie musiały ograniczać limitów dla swoich klientów, którzy dzięki polisom mieli gwarancję zapłaty za dostarczone towary bądź usługi. W ten sposób podtrzymywano tam obrót gospodarczy. A jednocześnie poprawiano konkurencyjność tamtejszych firm – mogły one bez większych obaw zawierać umowy z odbiorcami z innych krajów. Polskie przedsiębiorstwa takiego komfortu nie miały.
Teraz sytuacja się jednak zmienia. DGP dotarł do firmowanego przez resort rozwoju projektu ustawy „o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19”. Dokument nosi datę 5 czerwca.