Takie praktyki są dopuszczalne, o ile przedsiębiorca podaje całkowity koszt usługi – wraz z dodatkowymi opłatami – przed jej wykonaniem.

UOKiK przypomina, że niedopuszczalne są sytuacje, w których o dodatkowych kosztach klienci informowani są np. po zabiegu, wizycie czy wykonaniu usługi. Prawidłowość uwidaczniania cen w tym zakresie kontroluje Inspekcja Handlowa. A za nieprawidłowości grozi kara finansowa w wysokości do 20 tys. zł.