Niemal jedna trzecia skontrolowanych prywatnych placówek medycznych obciążała pacjentów tzw. opłatami covidowymi. Kwoty wynoszą od 10 zł do nawet 350 zł, zaś średnia oscyluje wokół 70 zł. Informację tę przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego urzędnicy oraz inspektorzy Inspekcji Handlowej ustalili, że prywatne placówki medyczne naliczają dodatkowe kwoty mające stanowić odpłatność za zapewnienie odpowiednich wymogów sanitarnych.
Takie praktyki są dopuszczalne, o ile przedsiębiorca podaje całkowity koszt usługi – wraz z dodatkowymi opłatami – przed jej wykonaniem.
UOKiK przypomina, że niedopuszczalne są sytuacje, w których o dodatkowych kosztach klienci informowani są np. po zabiegu, wizycie czy wykonaniu usługi. Prawidłowość uwidaczniania cen w tym zakresie kontroluje Inspekcja Handlowa. A za nieprawidłowości grozi kara finansowa w wysokości do 20 tys. zł.