Wartość przyznanej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej według stanu na 20 maja wyniosła 42,88 mld zł - podał w czwartek resort rozwoju. Dodano, że do przedsiębiorców trafiło już blisko 4 mld zł w mikropożyczkach.

Resort wyjaśnił, że do tej pory przyznano ponad 791 tys. 195 mikropożyczek dla przedsiębiorców na kwotę ponad 3 mld 946 mln zł (stan na 21 maja). Z kolei na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano ponad 3 mld 539 mln zł (stan na 21 maja). Wypłacono też ponad 704 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS o wartości ponad 1,4 mld zł (dane na 21 maja).

Ministerstwo dodało, że według czwartkowych danych wypłacono też ponad 1,1 mld zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zgodnie ze stanem na 19 maja, zwolnienia ze składek ZUS mają już wartość ponad 1,8 mld zł. Natomiast wartość przyznaje pomocy z Tarczy Finansowej to 31,05 mld zł (dane na 20 maja).

Resort poinformował, że do ZUS i urzędów pracy wpłynęło ponad 4 mln 358 tys. wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym: 27,5 tys. dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; ponad 1 mln 312 tys. dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców; ponad 172 tys. dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego; 871 tys. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 181 tys. dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; blisko 63,5 tys. dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat; ponad 1 mln 726 tys. dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.