Reguła wydatkowa działa niczym strażnik. W czasie dobrej koniunktury gospodarczej pilnuje rządzących, aby nie wydawali zbyt dużo i budowali bufory na gorsze czasy. Gdy te przyjdą pozwala popuścić pasa i zwiększyć nakłady z publicznej kasy i w ten sposób pomagać PKB rosnąć.

Jest wpisana w ustawę o finansach publicznych. Dla inwestorów, którzy pożyczają rządowi pieniądze czy agencji ratingowych oceniających naszą wiarygodność kredytową jest gwarantem, że politycy nie będą mogli nadmiernie się zadłużać.