Niektóre wynalazki wydają się na pierwszy rzut oka wręcz oczywiste. Trzeba się im dopiero bliżej przyjrzeć, by dostrzec ich innowacyjną naturę. Potrzebne do tego szczegóły znajdziemy w opisie patentowym, który – o ile jest prawidło sformułowany – ujawnia istotę rozwiązania w sposób umożliwiający znawcy w danej dziedzinie odtworzenie wynalazku. Jest to nazywane dostatecznym ujawnieniem.
Dziennik Gazeta Prawna
Wciąż jednak źródłem sporów pozostaje to, co wie i co powinien umieć znawca w danej dziedzinie. Znawca jest pojęciem umownym, modelem, który służy do oceny poziomu wynalazczego, czyli tego, czy wynalazek nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Ostatnią, ale najistotniejszą cechą wynalazku jest nowość, która w największym skrócie oznacza, że dotąd nie znano takiego rozwiązania. W czasach błyskawicznego postępu często zdarza się jednak, że jednocześnie powstaje wiele podobnych rozwiązań. Dlatego przed podjęciem decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego warto wykonać badanie stanu techniki, czyli przejrzeć, jakie wynalazki tego rodzaju już powstały na świecie.
Reklama
Czytając opis wynalazku, musimy pamiętać, że jest on adresowany do znawcy. Rozwiązanie przygotowane przez zespół z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni umożliwia pomiar mocy promieniowania optycznego diody LED. Układ może zostać również wykorzystany w badaniach charakterystyk termicznych innych przyrządów półprzewodnikowych.
Na pierwszy rzut oka procedura opisana przez wynalazców może wydawać się banalna. Ale sam fakt wykorzystania znanych praw i zależności przez wynalazek nie przekreśla możliwości uznania go za posiadający poziom wynalazczy. Kluczem jest tutaj porównanie mocy termicznej w zakresie przewodzenia oraz w zakresie wstecznym. Nie jest bowiem oczywiste, że moc cieplna w obu kierunkach przewodzenia jest taka sama.
Jak słusznie twierdzą autorzy, wynalazek może mieć zastosowanie w badaniach eksperymentalnych półprzewodnikowych źródeł światła, zarówno diod LED, jak i całych modułów LED, oraz może być także przystosowany do badań parametrów cieplnych innych przyrządów półprzewodnikowych, takich jak tranzystory. Ma zatem wszelkie cechy pozwalające uznać go za innowacyjne rozwiązanie.