Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych jej członkowie zarekomendowali wykreślenie z tarczy 3.0 większości przepisów niezwiązanych z epidemią koronowirusa oraz poprawili niektóre błędy.
Takie jak np. wprowadzony przez Sejm zakaz licytacji nieruchomości mieszkalnych służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, który miał obowiązywać w okresie epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, a także 90 dni po jego zakończeniu. Jak pisaliśmy w DGP („Pomoc dla dłużników za pieniądze wierzycieli”, 5 maja 2020 r.), rozwiązanie, którego intencją była ochrona dłużników przed eksmisją, paradoksalnie mogło jeszcze bardziej pogorszyć ich sytuację, wydłużając postępowania egzekucyjne i zwiększając ich koszty.
Poprawka Senatu polega na wprowadzeniu zakazu realizacji tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych. Co prawda zakaz eksmisji w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego już obowiązuje, ale na skutek korekty izby wyższej może zostać wydłużony o trzy miesiące po ustaniu tych przyczyn.
Komisja senacka usunęła też szereg innych rozwiązań niemających związku z celem tarczy, jak np. wprowadzone wcześniej przez Sejm zmiany w ustawie o komisji ds. zwalczania pedofilii (Dz.U. z 2019 r. poz. 1820). Łagodziły one wymogi dla kandydatów na członków tego gremium i mogły sprawić, że na mocy tarczy 3.0 w komisji zasiadłby zarówno psychiatra z tytułem profesora, jak i osoba bez jakiegokolwiek wykształcenia, ale za to uhonorowana orderem lub odznaczeniem państwowym.
Oprócz tego wykreślono też opisywane przez nas we wczorajszym DGP zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), które umożliwiały jej świadczenie zdalne, ale również rozszerzały krąg uprawnionych do jej otrzymania o osoby samozatrudnione. Powód ten sam – zdaniem senatorów brak związku z działaniami osłonowymi przed skutkami epidemii. Z tej samej przyczyny komisja usunęła też m.in. przepisy antylichwiarskie czy te dotyczące poluzowania zasad sporządzania pełnomocnictwa pocztowego.
– Nie jesteśmy przeciwnikami tych rozwiązań, jednak ich przyjmowanie odbywa się bez strony społecznej, która w tej sytuacji jest pozbawiona możliwości udziału w procesie stanowienia prawa. Dlatego ograniczmy się do wprowadzenia za pomocą tej ustawy wyłącznie niezbędnych zmian – tłumaczył Kazimierz Kleina, przewodniczący komisji.
Etap legislacyjny
Ustawa procedowana w Senacie