Nie. Tarcza antykryzysowa w jej obecnej postaci nie wprowadza przepisów modyfikujących treść zobowiązań najemców poza obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. Jeżeli w związku z sytuacją gospodarczą nastąpił znaczący spadek przychodów lub utrzymywanie działalności sklepu stało się całkowicie nieopłacalne, to najemcom pozostaje powoływać się na postanowienia umowne lub ogólne regulacje kodeksu cywilnego, w tym na tzw. klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 357[1] kodeksu cywilnego). 

Najemcy mogą na tej podstawie podjąć negocjacje z wynajmującymi w celu zawarcia porozumienia o obniżeniu wysokości czynszu lub czasowym zwolnieniu najemcy z obowiązku jego zapłaty.

Artur Lisicki, radca prawny, partner, Deloitte Legal; Piotr Urbanek, adwokat, Deloitte Legal