Mam sklep z ubraniami w galerii handlowej, ale z powodu jej zamknięcia nie mogę prowadzić działalności. Czy muszę płacić czynsz? Ekspert wyjaśnia.

W takiej sytuacji nie. W galeriach handlowych, w których zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, nowelizacja specustawy o koronawirusie wprowadza wzajemne wygaszenie zobowiązań z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, na podstawie której dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. W praktyce oznacza to tyle, że najemca nie musi płacić czynszu, a wynajmujący nie musi udostępniać powierzchni do korzystania. Przypomnijmy, rozporządzenie ministra zdrowia wydane w związku z epidemią koronawirusa ustanowiło czasowe ograniczenie działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., w tym m.in. handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Spod zakazu wyłączeni są nieliczni przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie podstawowych potrzeb.

Czy będą musiał zapłacić zaległy czynsz później?

Nie, o ile najemca w ciągu trzech miesięcy od dnia zniesienia omawianego zakazu prowadzenia działalności w galeriach złoży udostępniającemu lokal ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach. Powinna ona dotyczyć przedłużenia umowy o sześć miesięcy oraz o czas odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu handlu (obecnie stan epidemii). W przypadku, gdy najemca nie złoży oferty w terminie, będzie zobowiązany do zapłaty czynszu za cały wcześniejszy okres.

Reklama

Mariusz Purgał, adwokat, counsel, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy