Papierowe dokumenty akcji utracą moc dopiero 1 marca 2021 r.
Ostateczny zaś termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz termin pierwszego wezwania zostanie wyznaczony na 30 września 2020 r.
Takie przepisy mają znaleźć się w projekcie kolejnej specustawy, tzw. tarczy 3.0, nad którą dziś będzie dalej pracował rząd.