Rozważam postępowanie restrukturyzacyjne. Czy mogę złożyć wniosek o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, zanim złożę wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Tak. Taka kolejność będzie dopuszczalna. Określone w tarczy antykryzysowej 2.0 wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca, który skorzysta z pomocy rządowej, będzie więc mógł bez przeszkód przeprowadzić później restrukturyzację sądową.

Należy jednak pamiętać, że sukces restrukturyzacji sądowej jest często uzależniony od tego, czy ten proces został rozpoczęty na początkowym etapie problemów z płynnością finansową. Upływ czasu zazwyczaj negatywnie wpływa na wypłacalność przedsiębiorstwa w kryzysie.

Zbyt późne wystąpienie o restrukturyzację może spowodować, że sąd odmówi otwarcia postępowania. Rekomenduję więc zbadanie w pierwszej kolejności prawdopodobieństwa uzyskania rządowej pomocy oraz ustalenie, w jakim stopniu pozwoli ona przywrócić zachwianą równowagę finansową.

Paweł Lewandowski, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski