Czy przyznanie pomocy jest uzależnione od spadku obrotów gospodarczych? Co obejmuje taka pomoc? Jaki jest poziom pomocy? Przez jaki okres przysługuje pomoc? Jak jest wypłacana? Czy przyjęcie pomocy oznacza dla mnie jakieś ograniczenia w zakresie decydowania o prowadzeniu działalności gospodarczej? Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Czy przyznanie pomocy jest uzależnione od spadku obrotów gospodarczych?

Pomoc starosty, która przyznawana jest przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, również zależy od spadku obrotów firmy. Spadek ten (podobnie jak w przypadku mikro, małych i średnich firm) musi wynosić minimum 30 proc. w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019.

Co obejmuje taka pomoc? Jaki jest poziom pomocy? Przez jaki okres przysługuje pomoc? Jak jest wypłacana?

Poziom pomocy, podobnie jak w przypadku mikro, małych i średnich firm, zależy od wielkości spadku obrotów gospodarczych. Im wyższy, tym wyższa pomoc. Tu również są trzy progi:

  • 30 proc. spadku upoważnia do pomocy w wysokości 1300 zł miesięcznie,
  • 50 proc. spadku – 1820 zł miesięcznie,
  • 80 proc. spadku – 2340 zł miesięcznie.
  • Tarcza: Czy dofinansowanie może objąć całe wynagrodzenie pracownika lub jego większą część?

Dofinansowanie ma pokrywać część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą to być w szczególności czynsz, media czy chociażby składki na ubezpieczenie społeczne itp. Maksymalny okres dofinansowania to trzy miesiące. Także tutaj rząd może ten okres wydłużyć. Dofinasowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie comiesięcznego oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

Czy przyjęcie pomocy oznacza dla mnie jakieś ograniczenia w zakresie decydowania o prowadzeniu działalności gospodarczej?

Tak. Przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej przez okres dofinansowania plus okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania. Jeżeli zlikwiduje czy choćby zawiesi działalność w tym okresie, to będzie musiał zwrócić pomoc proporcjonalnie do okresu utrzymania prowadzenia działalności.

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.