Jak należy liczyć spadek obrotów gospodarczych? Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Jest to zmniejszenie poziomu sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy kalendarzowych (ewentualnie okresów 30 dni) przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2019. Jeżeli zatem uwzględniamy spadek obrotów w lutym i marcu 2020 r., to porównujemy ten spadek do lutego i marca 2019 r. Wybór miesięcy leży wyłącznie po stronie pracodawcy (przy czym ustawa dopuszcza, aby okresy porównawcze rozpoczynały się w trakcie miesiąca, wówczas za miesiąc uważa się 30 dni).

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.