Celem, wartego ponad 220 mld zł pakietu instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej, jest niedopuszczenie do upadłości przedsiębiorstw, wzrostu zaległości podatkowych czy zatorów płatniczych. W działaniach tych aktywną rolę ogrywa Bank Gospodarstwa Krajowego, przygotowujący we współpracy w Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Finansów oraz bankami komercyjnymi i spółdzielczymi rozwiązania ratunkowe dla biznesu.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele polskich firm gwałtownie traci zdolność regulowania swoich zobowiązań. Klienci banków złożyli już ponad 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe, a od firm wpłynęło ponad 10 tys. wniosków w sprawie zmiany warunków udzielonych kredytów. Aby pomóc przedsiębiorcom, potrzebne są szybkie i wielokierunkowe działania.

W ubiegłym tygodniu banki rozpoczęły proces uruchamiania finansowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do ich dyspozycji zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Związek Banków Polskich poinformował, że banki i ich spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, m.in. ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń BGK dla spłat kredytów średnich i dużych przedsiębiorców. Wysokość planowanej akcji kredytowej ma wynieść ok. 120 mld zł.