Świadczenia postojowe, prolongatę ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców i ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE m.in. takie rozwiązania przewiduje dla branży meblarskiej "Tarcza antykryzysowa" - poinformował w piątek resort rozwoju.

Jak wskazał resort w komunikacie, Jadwiga Emilewicz rozmawiała w piątek o sytuacji firm meblarskich z przedstawicielami tej branży, która - jak wskazano - będzie mogła skorzystać z m.in. z pomocy dla dużych firm w utrzymaniu zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych czy podniesienie limitu pomocy de minimis z pułapu 200 tys. do 800 tys. euro.

"Będę starała się codziennie przedstawiać przedsiębiorcom ścieżki, z których będą mogli skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej" - powiedziała, cytowana w komunikacie szefowa resortu rozowju. "Tarcza Antykryzysowa, nad którą dziś pracuje parlament, to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie środków, które będziemy podejmować w najbliższym czasie dla stabilizowania sytuacji poszczególnych branż" – dodała. zaznacza minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak zapewnia szefowa resortu rozwoju, zaproponowane rozwiązania antykryzysowe mają szansę realnie wesprzeć płynność firm meblarskich w tym newralgicznym czasie.

Wśród rozwiązań skierowanych dla branży, MR wymieniło m.in. przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019, gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek, Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR.

Wsakazano również na możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł, ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Ponadto resort rozwoju podał, że branża meblarska skorzystać może również z prolongaty ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek oraz z prolongaty terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja. Dodatkowo z przesunięcia wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.

Według danych MR, sektor meblarski odpowiada za około 1,2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Jako gałąź produkcji jest liderem polskiego eksportu. W 2019 r. branża meblarska zanotowała wzrost zatrudnienia i wysoki poziomom nakładów inwestycyjnych.

Epidemia koronawirusa to wyzwanie dla całego sektora meblarskiego w Polsce. Przedstawiciele branży w rozmowie z minister Emilewicz zwracali uwagę m.in. na brak popytu oraz zatory płatnicze.

W komuniakcie czytamy, że celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.

Projektami ustaw, które przygotowało m.in. ministerwo rozwoju tworzących tarczę antykryzysową zajął się w piątek Sejm. Tarcza opiera się na pięciu filarach: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.