Tarcza Antykryzysowa to pakiet pomocowy przygotowany przez rząd, który ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami epidemii COVID-19. Sprawdź, jakie rozwiązanie program antykryzysowy ma dla sektora małych przedsiębiorstw.

Pakiet antykryzysowy zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Tarcza antykryzysowa - co to?

 • rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 211 mld zł to prawie 10% PKB;
 • pakiet został przygotowany w ciągu zaledwie dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2;
 • celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw ;
 • pakiet skierowany do pracowników obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z pandemią SARS-CoV-2 zagrożenie dla zdrowia powoduje ryzyko wystąpienia jednego z największych w historii kryzysów makroekonomicznych w gospodarce światowej oraz pierwszej recesji w wolnej Polsce.

Na jakie wsparcie może liczyć sektor małych przedsiębiorstw?

 • pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
 • możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
 • możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • możliwość świadczenia usług na dowóz
 • dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • wakacje kredytowe
 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • przesunięcie płatności za media
 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Termin na złożenie PIT-ów będzie przesunięty. O miesiąc lub dwa >>>>>

Epidemia koronawirusa. Banki zaoferują odroczenie spłaty rat kredytów >>>>>

Pakiet antykryzysowy rządu. Znamy szczegóły programu >>>>>