statystyki

Odbierający odpady komunalne bez wpisu do rejestru nie zawsze odpowie karnie

autor: Dr Bartosz Draniewicz10.03.2020, 19:00
Jeżeli przedsiębiorca odbiera odpady komunalne bez wpisu przez niepełny miesiąc, to nie odpowiada karnie na podstawie przepisów administracyjnych. Nie oznacza to wszakże, że nie odpowiada w ogóle, bo wchodzi w rachubę odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń.

Jeżeli przedsiębiorca odbiera odpady komunalne bez wpisu przez niepełny miesiąc, to nie odpowiada karnie na podstawie przepisów administracyjnych. Nie oznacza to wszakże, że nie odpowiada w ogóle, bo wchodzi w rachubę odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń.źródło: ShutterStock

Sankcję administracyjną stosuje się wtedy, kiedy proceder trwał co najmniej miesiąc. Jeżeli zaś waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona go zaprzestała, to organ powinien poprzestać na pouczeniu. Taki wniosek płynie z orzeczenia WSA w Krakowie

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się odbiorem odpadów komunalnych (czyli przede wszystkim tych powstających w gospodarstwach domowych), muszą uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której chcą oferować te usługi. [ramka] Ustawodawca przewiduje surową karę administracyjną za brak stosownego wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 9x ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; dalej: u.c.p.g.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 u.c.p.g. – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 tys. zł za każdy kolejny. Na gruncie tego przepisu powstają problemy praktyczne, m.in. kiedy można zastosować ową odpowiedzialność karną? Na szczęście sądy ze względu na restrykcyjny charakter przepisów stają po stronie przedsiębiorców.

Działalność regulowana

Odpady komunalne to różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w innych miejscach – jeśli są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych i nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495). W myśl art. 9b ust. 2 u.c.p.g. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. ©℗

Tak stało się w przypadku niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 878/19), który w dwóch aspektach rozstrzygnął sprawę na korzyść przedsiębiorcy. Podkreślił po pierwsze, że prawodawca jasno wskazał (art. 9x ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.), że karę 5 tys. zł nakłada się za pierwszy pełny miesiąc faktycznego wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. A więc – jeśli nie było pełnego miesiąca – to kary się nie nakłada. Po drugie WSA orzekł, że zgodnie z art. 189 f par. 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 285) organ administracji publicznej w decyzji poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała owego naruszania. Organ jest wówczas zobligowany do poprzestania na pouczeniu strony, co zgodnie z zasadą proporcjonalności stanowi działanie adekwatne do okoliczności sprawy.


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane