Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem, pośrednictwem w obrocie lub przechowywaniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków będą zobowiązani do realizowania wymogów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Reklama
Przewiduje to nowelizacja tej ustawy, którą zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Działania te wynikają z chęci implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy nr 2018/843. W rodzimej ustawie większość regulacji będzie miało charakter porządkujący. Przykładowo uszczegółowione zostaną definicje beneficjenta rzeczywistego czy państwa członkowskiego, co wzbudzało wątpliwości w praktyce.
Generalny inspektor informacji finansowej będzie gromadził więcej statystyk, by lepiej przeciwdziałać patologiom. Dookreślone również zostaną zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wreszcie, zostaną wprowadzone skuteczniejsze mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Resort finansów zakłada, że najdalej do czerwca 2020 r. rząd przyjmie projekt ustawy. Zmiany nie powinny wzbudzać kontrowersji politycznych – nie wykraczają poza zakres przedmiotowy unijnej dyrektywy.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych