Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą, ale już zatrudniam kilka osób. W styczniu zorientowałem się, że jeden z moich pracowników nie ma badań lekarskich dopuszczających do pracy na jego stanowisku. Wysłałem go na badania, ale są one z datą późniejszą niż rozpoczęcie przez niego pracy. Czy w razie kontroli Inspekcji Pracy mogę zostać ukarany mandatem? Czy mogę skorzystać z prawa do błędu?
Tak, skorzystanie z prawa do błędu w takim przypadku jest możliwe. Taką możliwość przewiduje art. 23a ust. 6 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim w przypadku, gdy przedsiębiorca dobrowolnie usunął naruszenia przepisów prawa będące wykroczeniami lub wykroczeniami skarbowymi oraz ich skutki, jeżeli skutki takie wystąpiły w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu lub przed złożeniem pisemnego oświadczenia oraz powiadomił właściwy organ (funkcjonariusza, inspektora lub przedstawiciela) tego organu o usunięciu naruszeń oraz ich skutków, organ nie nakłada na niego grzywny w drodze mandatu karnego. Jak wyjaśniają autorzy ustawy, nie jest jednak zabronione nałożenie przez sąd bardziej dotkliwych sankcji, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że jest to konieczne.
Podstawa prawna
• art. 23a ust. 6 ustawy z 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)