Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące płatności pomiędzy przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł brutto. Dowiedz się, na który rachunek powinieneś wpłacać należności za usługi bądź towary, aby nie ponieść przykrych konsekwencji.

Przedsiębiorcy mogą regulować wzajemne zobowiązania za pomocą gotówki, lecz jedynie do kwoty 15 000 zł brutto. Nie jest to żadna nowość. Limit ten obowiązuje już od 2017 roku, kiedy zmniejszony został z kwoty 15 tys. euro.

Od 1 stycznia 2020 r. w związku uruchomioną kilka miesięcy wcześniej tzw. białą lista podatników, zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania samych kosztów.

Aktualnie, jeżeli przedsiębiorca dokona płatności swojemu kontrahentowi na kwotę powyżej 15 000 tys. zł na innych rachunek bankowy niż ten, które widnieje w białej liście podatników, nie będzie on mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu. Należy zatem pamiętać, aby rachunek, na który dokonujemy zapłaty za transakcję, był zweryfikowany w dniu realizowania danej płatności. Zasada ta wynika bezpośrednio ze znowelizowanego art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest biała lista VAT?

Biała lista VAT to funkcjonujący od 1 września 2019 r. wykaz informacji o podatnikach VAT. Za jego pomocą przedsiębiorcy łatwo mogą zweryfikować swoich kontrahentów. Z wykazu dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Możesz sprawdzić także czy danemu podmiotowi odmówiono rejestracji bądź wykreślono lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT.

W kontekście omawianego problemu, kluczowa jest jednak możliwość potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na który powinieneś wpłacać należności swojemu kontrahentowi. Numery widniejące na białej liście VAT to bowiem numery firmowych rachunków bankowych, specjalnie przeznaczone do regulowania wzajemnych zobowiązań. To niezwykle istotna informacja, jeśli bowiem przelejesz pieniądze na rachunek nieuwzględniony w wykazie, nie będziesz mógł zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem nowego rachunku firmowego, Idea Bank od 4 lutego 2020 r. oferuje konto FIRMA+ wraz z bonusem w ramach sprzedaży premiowej „Plus na ZUS”, dostępnym do końca maja 2020 r. Dzięki temu możesz odzyskać do 10 proc. kosztów poniesionych na opłacenie składek ZUS.
Bonus, nie więcej jednak niż 50 zł miesięcznie, będzie zwracany na twoje konto przez pierwsze sześć miesięcy od uruchomienia rachunku. FIRMA+ to także darmowa obsługa konta przez 24 miesiące. Z kontem FIRMA+ nie poniesiesz dodatkowych opłat za przelewy krajowe dokonywane za pomocą bankowości elektronicznej czy korzystanie z karty płatniczej. Wystarczy co miesiąc dokonywać nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł. Otwierając rachunek w Idea Banku możesz korzystać z pięciu darmowych wypłat ze wskazanych przez bank bankomatach w kraju i innych krajach EOG. Nie zapłacisz także ani złotówki za wpłaty w wybranych wpłatomatach do kwoty 100 tys. zł.

Zgłoszenia nowego rachunku bankowego do urzędu skarbowego łatwo możesz dokonać online za pomocą serwisu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dane dotyczące konta zostaną także automatycznie zaktualizowane w białej liście podatników VAT.

Co grozi za wpłaty na rachunek z poza białej listy?


Sankcja za dokonanie wpłaty na rachunek spoza białej listy VAT to nie tylko brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie.

Co więcej, będzie ciążyć na tobie także odpowiedzialność solidarna ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od wymienionych wyżej sankcji. Aby tego dokonać, najpóźniej w ciągu trzech dni zrobienia przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy, musisz poinformować o swoim błędzie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Pamiętaj, że dane podatników aktualizowane są raz dziennie w dni robocze. Staraj się zatem weryfikować numer rachunku bankowego kontrahent w tym samym dniu, kiedy realizujesz przelew.

Jak korzystać z białej listy VAT?

Wykaz podatników VAT jest dostępny online pod dwoma adresami w rządowej domenie:

• Na stronie ministerstwa finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka;
• w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/