statystyki

Jak sądy rozstrzygają problemy przedsiębiorców związane ze świadczeniem usług hotelarskich

autor: Leszek Jaworski02.02.2020, 16:30
Dlatego też nazwy hotel nie może używać każdy. A posługiwanie się gwiazdkami jest dozwolone tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach kategoryzacyjnych.

Dlatego też nazwy hotel nie może używać każdy. A posługiwanie się gwiazdkami jest dozwolone tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach kategoryzacyjnych.źródło: ShutterStock

Usługi hotelarskie są dość restrykcyjnie regulowane przez przepisy. Wszystko po to, by chronić potencjalnych gości przed wprowadzeniem ich w błąd, np. co do standardu obsługi. Dlatego też nazwy hotel nie może używać każdy. A posługiwanie się gwiazdkami jest dozwolone tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach kategoryzacyjnych. Dziś odpowiadamy na wybrane pytania przedsiębiorców dotyczące głównie hoteli, biorąc pod uwagę nie tylko przepisy, lecz także aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych.

Zgodnie z ustawową definicją świadczenie usług hotelarskich to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. Przepisy wyodrębniają różne rodzaje obiektów hotelarskich, np. motel, hotel, pensjonat. Ich standard (kategoria) jest oznaczany za pomocą gwiazdek. Aby dany obiekt został zaliczony do hoteli i otrzymał określoną kategorię, musi spełniać odpowiednie wymogi, co ocenia marszałek województwa. Przy czym raz dokonana ocena nie daje przedsiębiorcy gwarancji, że hotel na zawsze będzie miał określoną klasyfikację. Marszałek przeprowadza z urzędu okresową (nie rzadziej niż co trzy lata) kontrolę obiektu, w trakcie której sprawdza, czy hotel nadal spełnia wymagania co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym również gastronomicznych.

Czy przedpokój wlicza się do powierzchni mieszkalnej?

Powierzchnia mieszkalna pokoi ma znaczenie dla zaszeregowania hotelu. Z przepisów wynika, że nie wlicza się do niej wyodrębnionych węzłów higieniczno-sanitarnych, przedpokojów, aneksów barowych, logii itp. A co z przedpokojami?

Wątpliwość ta wiąże się zapewne z wyrazem „wyodrębnione”. A precyzyjnie rzecz ujmując, czy wyraz ten odnosi się tylko do węzłów higieniczno-sanitarnych (dalej w.h.s.), czy też innych pomieszczeń. Wyjaśniając ten problem, należy stwierdzić, że sformułowanie to odnosi się tak do węzłów higieniczno-sanitarnych, jak i przedpokoju. Zatem jeżeli jest on wyodrębniony, to nie wlicza się go do powierzchni mieszkalnej pokoju, jeżeli zaś nie jest, to powinien być wliczony. Z liczby porządkowej 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (dalej r.o.h.), wynika, że powierzchnia mieszkalna pokoju, określona w mkw. nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp. Powierzchnia pokoi ma kluczowe znaczenie dla nadania hotelowi odpowiedniej kategorii. Ta zaś zależy od tego, czy zostały spełnione wymogi załącznika nr 1 dla odpowiedniej kategorii. Przykładowo, hotel pięciogwiazdkowy musi mieć pokoje jednoosobowe o powierzchni mieszkalnej 14 mkw. (dwuosobowe o powierzchni 18 mkw. itd). Treść zacytowanego przepisu w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne, o czym świadczy wyrok NSA z 6 marca 2019 r. (sygn. akt II GSK 415/17). W orzeczeniu tym NSA podał, że l.p. 23 załącznika nr 1 obejmuje swoją dyspozycją nie tylko wyodrębnione w.h.s., lecz także wyodrębnione pozostałe pomieszczenia funkcjonalne, o których mowa w przepisie, w tym wyodrębnione przedpokoje. Za przyjęciem takiego rozumienia wskazanej regulacji przemawia zarówno językowa wykładnia przepisu, która pozwala przyjąć, że przymiotnik „wyodrębnionych”, jako odnoszący się do wszystkich wymienionych w przepisie powierzchni, został wyjęty przed nawias, jak również wykładnia celowościowa. Z uwagi na to, że częstym rozwiązaniem architektonicznym jest łączenie w jednym większym pomieszczeniu wielu pomieszczeń o różnej funkcjonalności (bez ich architektonicznego wyodrębnienia), przepis lp. 23 załącznika nr 1 do r.o.h. należy interpretować w ten sposób, że do powierzchni pokoi mieszkalnych nie wlicza się powierzchni wszystkich wyodrębnionych pomieszczeń, w tym wyodrębnionych przedpokoi, a nie tylko w.h.s.


Pozostało jeszcze 84% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane