PKN Orlen ogłosił w czwartek wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa z siedzibą w Gdańsku, tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Jak podał koncern, cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

PKN Orlen zaznaczył, iż w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów 9 kwietnia 2020 r.

Jak ujawnił PKN Orlen, proces decyzyjny ukierunkowany na przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką Energa rozpoczął już 20 listopada i tego dnia złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji.

PKN Orlen podał jednocześnie, iż jego zarząd wyraził zgodę na nabycie akcji Energa 4 grudnia - w trybie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych, a rada nadzorcza koncernu podjęła identyczną decyzję w czwartek, 5 grudnia.

Reklama

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów - napisano w werzwaniu.

W czwartek na zamknięciu kurs Energi wynosił 6,775 zł.