Skarbówka notuje rekordowe odprawy w imporcie i eksporcie. To znaczy, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej handlują z partnerami spoza Unii Europejskiej.
Odprawy celne KAS / DGP
W tym roku wartość towarów, które eksportujemy, przekroczy po raz pierwszy bilion złotych. Także wartość importowanych dóbr powinna przebić ten poziom.
Nasz handel międzynarodowy jest silnie uzależniony od Unii Europejskiej. To tam wysyłamy blisko 80 proc. towarów, ale stopniowo przedsiębiorcy wychodzą też na inne rynki i robią więcej interesów z partnerami spoza unijnej wspólnoty. Potwierdzają to dane, które DGP udostępniła Krajowa Administracja Skarbowa.
Okazuje się, że rekordy biją także statystyki celne związane z eksportem i importem do tzw. krajów trzecich (spoza UE). KAS dysponuje już informacjami za październik. Wynika z nich, że w tym roku średnio w miesiącu liczba zgłoszeń celnych, jeśli chodzi o potwierdzony wywóz towarów, sięga blisko 216 tys. zgłoszeń, czyli jest o blisko 4 proc. wyższa niż w całym 2018 r. Patrząc z perspektywy ostatnich czterech lat, wzrost jest imponujący, bo przekracza 27 proc. Rośnie także wartość eksportu i średnio w dziesięciu miesiącach tego roku wynosi 16,75 mld zł. Tegoroczny październik był pod tym względem najlepszy.
– Zanotowaliśmy największą w historii liczbę zgłoszeń celnych w eksporcie – ponad 244 tys., jak również największą w historii miesięczną wartość statystyczną potwierdzonego wywozu, bo prawie 18,5 mld. Jest to prawie 2,5 mld więcej niż w październiku ubiegłego roku. Tendencja roczna po październiku to wzrost o 9,8 proc., tj. prawie 16 mld zł – zwraca uwagę skarbówka.
Od trzech lat mamy 22. lokatę wśród globalnych eksporterów
Rekordy są także w imporcie spoza UE. Z danych KAS wynika, że po październiku tego roku wartość deklaracji celnych jest o blisko 19 proc. wyższa (o 9,1 mld zł) w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. Sam październik też wypadł u sprowadzających towary z zagranicy historycznie najlepiej.
– W imporcie złożono ponad 206 tys. zgłoszeń celnych, co stanowi historyczny rekord. Imponująca i największa w historii jest także kwota zadeklarowanych należności importowych – prawie 6,8 mld zł – informuje KAS.
Urzędnicy przekonują, że w dużej mierze to zasługa podejmowania przez KAS działań związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych. Kluczem ma być powstanie Centrów Urzędowego Dokonywania Odpraw, co ma usprawniać pracę i zmniejszać czas oczekiwania importerów i eksporterów. Kwestie celne docenia też Bank Światowy w swoim raporcie pokazującym kraje najbardziej sprzyjające przedsiębiorcom.
– Polskie rozwiązania dotyczące obrotu towarowego z zagranicą zostały ocenione najwyżej czwarty rok z rzędu. Szczególnie doceniono krótki czas i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów – chwali się KAS.
Wysoka wartość zgłaszanych do oclenia towarów to jednak tendencja obserwowana od kilku lat. Przedsiębiorcy po kryzysowych doświadczeniach ze strefy euro stawiają mocniej na dywersyfikację rynków zbytu, aby nie uzależniać się tylko od Europy. Proces przekierowania jest bardzo powolny, ale widoczny w statystykach. Polska jest także jednym z trzech krajów, które w ostatniej dekadzie najmocniej zwiększyły swój udział w globalnym eksporcie towarów i usług według Szwajcarskiego Instytutu Ekonomicznego KOF. Tendencje wzrostowe potwierdzają też dane Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dzięki temu, że dynamika naszego eksportu w ostatnich latach jest wyższa niż globalna dynamika handlu, nasz udział w światowym eksporcie powiększa się. Według WTO mieliśmy w 2018 r. 1,34 proc. udziału w globalnym eksporcie, czyli o 0,02 pkt. proc. więcej rok do roku. W poprzednich pięciu latach nasz udział rósł mocniej – o średnio 0,06 pkt. proc. Udział importu był taki sam, ale jego wzrost w ubiegłym roku większy – 0,05 pkt proc.
Od trzech lat mamy 22. lokatę wśród globalnych eksporterów, a w ubiegłym roku sprzedaż za granicę naszych towarów była wyższa w porównaniu np. z Australią czy Brazylią. Jako importer plasujemy się na 19. miejscu i wspięliśmy się na nie w ubiegłym roku.