Deficyt budżetu po październiku br. wyniósł 3,2 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2019 r.

Zgodnie z informacją MF do końca października br. dochody budżetu wyniosły 332,9 mld zł, tj. 85,9 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł, a wydatki wyniosły 336,1 mld zł, tj. 80,7 proc. planu.

Dochody od stycznia do października br. były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2018 r. o ok. 20,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,3 proc. rok do roku (tj. ok. 8,9 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 12,3 proc. rok do roku (tj. ok. 5,9 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 18 proc. rok do roku (tj. ok. 5,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,2 proc. rok do roku (ok. 0,1 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2 proc. rok do roku (ok. 0,2 mld zł).

Resort poinformował, że w okresie styczeń - październik 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 27,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,3 mld zł (tj. 13,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - październik 2018 r.

W komunikacie napisano, że wydatki budżetu państwa były wyższe o 33,1 mld zł, czyli 10,9 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,1 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto, z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,3 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 3,1 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.